ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

นักข่าวกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น แนวทางในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากทรัพย์สินดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากแล้วก็การให้กู้ (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองป้องกันผู้ซื้อขายแล้วก็ประชากรจากความเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม แล้วก็เพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเป็นเพราะการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานดูแล จนบางทีอาจนำมาซึ่งการก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของประชาชน

เพราะยังไม่มีการกำกับดูแลทั้งในแล้วก็ต่างชาติ แล้วก็ปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในเมืองนอกหลายรายที่เผชิญปัญหาด้านสภาพคล่องจนกระทั่งจำเป็นต้องหยุดให้บริการแล้วก็มีการยับยั้งการถอนทรัพย์สินดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางสำหรับในการควบคุมดูแล โดยมีหลักสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลและนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้หรือลงทุนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบธุรกิจทรัพย์สินดิจิทัล รับฝากทรัพย์สินดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ผลตอบแทนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ได้มาจากการนำทรัพย์สินดิจิทัลที่รับฝากไปหาประโยชน์ (เป็นต้นว่า อาจมาจากงบประมาณสนับสนุนการขายของบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ฯลฯ) ก็ตาม นอกจากมีลักษณะเป็นการสนับสนุนการขายตามหลักมาตรฐานที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.ห้ามทำการโปรโมทหรือเชื้อเชิญคนทั่วๆไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ได้แก่ เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจได้ ฯลฯ

ยิ่งไปกว่านั้น ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทาง เกี่ยวกับการปรับแก้การเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็การกำหนดค่าการซื้อทรัพย์สินดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างน้อย 5,000 บาท เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนแล้วก็การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน แล้วก็สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่พอดี สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ